ثبت نام ششمین گردهمایی جوانان زرتشتی

ثبت نام ششمین گردهمایی جوانان زرتشتی

انجمن یانش وران مانتره پنجمین گردهمایی جوانان زرتشتی ۲۰ تا ۳۵ سال را برگزار می کند. این برنامه به میزبانی شهر تهران و در روزهای دوازدهم تا پانزدهم خرداد ماه سال جاری در مارکار تهران پارس برگزار می شود.

جوانان زرتشتی ۲۰ تا ۳۵ سال برای نام نویسی می توانند روزهای ۱۳ تا ۱۶ اردیبهشت ماه با مراجعه به تارنمای گردهمایی جوانان زرتشتی به آدرس izym.ir یا به طور مستقیم به صفحه ثبت نام گردهمایی جوانان زرتشتی مراجعه کنند. همچنین بر اساس اعلام انجمن یانش وران مانتره، ثبت نام شدگان بر اساس موارد ”دفعات شرکت، سن، زمان ثبت نام” انتخاب می شوند.

گفتنی است پیشنهاد برگزاری گردهمایی جوانان زرتشتی توسط کارگروه جوانان انجمن ها و نهادهای زرتشتی مطرح شد و در سال های گذشته به همت انجمن های یانش وران مانتره و کانون دانشجویان زرتشتی برگزار شده است.