ششمین دوره گردهمایی جوانان زرتشتی برگزار می شود

ششمین دوره گردهمایی جوانان زرتشتی برگزار می شود

انجمن یانش وران مانتره از برگزاری ۶ امین گردهمایی جوانان زرتشتی بین ۲۰ تا ۳۵ سال سراسر کشور خبر داده است که تاریخ و محل برگزاری گردهمایی و تاریخ ثبت نام آن متعاقبا اعلام خواهد شد.