تغییر تاریخ برگزاری

تاريخ پنجمين گردهمايي جوانان زرتشتي سراسر كشور تغيير كرد
انجمن يانش وران مانتره با توجه به درخواست شماري از ثبت نام كنندگان زمان برگزاري گردهمايي جوانان زرتشتي سراسر كشور را تغيير داد.
سينا مژگاني دبير انجمن يانش وران مانتره با اعلام این خبر افزود: شمار ثبت نام كنندگان اوليه مناسب بود اما در مرحله دوم اين تعداد كاهش يافت، پس از جويا شدن دلیل این موضوع،‌ تداخل زمان برگزاري گردهمايي با برگزاري آزمون دكترا و انتخابات كانون دانشجويان زرتشتي و برخي موارد ديگر ذکر شد و درخواست تغيير زمان برگزاري گردهمايي نیز مطرح شد. درنتيجه پس از نشستي با برگزار كنندگان تصميم گرفته شد تا برای شركت حداكثري جوانان، تاريخ برگزاري اين برنامه تغيير کند و زمان جديد آن به زودي اعلام می شود.
همچنین تمام افرادي كه در مرحله دوم، هزينه ثبت نام را واريز كرده اند مي توانند با شماره 09908148036 تماس گرفته و وجه خود را دريافت كنند.