تماس با ما

مشکلات و سوالات مربوط به ثبت نام را می توانید به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید:

register[at]izym[dot]ir

 

سوالات مربوط به گردهمایی را نیز می توانید به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید:

info[at]izym[dot]ir